Lämpöpumpun COP ja SCOP-Lukujen Tarkoitus Selkokielellä!

lampopumppu scop cop luku

Mikäli olet tutustunut lähemmin lämpöpumppujen teknisiin ominaisuuksiin olet varmasti törmännyt COP ja SCOP-lukuun.

Tässä artikkelissa käymme läpi mitä kyseiset luvut tarkoittavat selkokielellä.

Lämpöpumpun COP-luku

COP on lyhenne sanoista ”coefficient of performance”.

Tämä tarkoittaa lyhykäisyydessään lämpöpumpun hyötysuhdetta. Toisin sanoen, miten tehokkaasti lämpöpumppu muuttaa sinun maksaamasi energiaa lämmöksi. Lukua on hyvin helppo tulkita, sillä luvulla tarkoitetaan suhdetta, jolla lämpöpumppu muuttaa maksettua energiaa lämmöksi.

Esimerkki: Lämpöpumpun COP-luku on 3.0. Tämä tarkoittaa, että jokaista 1kwh käytettyä energiaa kohden lämpöä tuotetaan 3kwh edestä.

COP-luku mittaa hyötysuhteen aina samassa lämpötilassa ja täten luvun koetaan nykyisin olevan vanhanaikainen.

Tämä on johtanut uuden SCOP-luvun suosion kasvuun.

Lämpöpumpun SCOP-luku

SCOP luku, eli ”seasonal coefficient of performance” kuvastaa lämpöpumpun hyötysuhdetta (COP) suhteutettuna vuodenaikoihin ja täten lämpötilan muutoksiin.

SCOP-luku mitataan neljänä eri vuodenaikana, kun taas COP-luku mitataan aina samassa lämpötilassa.

Suomessa lämpöpumpun hyötysuhde kylmillä säillä on oleellinen ominaisuus ja näin ollen SCOP-luku antaa todenmukaisemman lukeman lämpöpumpun hyötysuhteesta.

Lämpöpumpun SCOP-luvusta voidaan muun muassa nähdä mahdollinen hyötysuhteen laskeminen kylmien kelien tullen ja on näin ollen COP-lukua huomattavasti oleellisempi etenkin Pohjoismaissa.

Huom. SCOP-lukua ei kannata käyttää oman hyötysuhteen ennustamiseen, sillä mittausasemat saattavat sijaita asunipaikkaasi etelämpänä. Tästä johtuen SCOP-lukua ei kannata käyttää sokeasti oman hyötysuhteen ennustamiseen, vaan lähinnä keskeisenä arvona vertaillessa lämpöpumppuja keskenään.

Millainen on hyvä SCOP-luku?

Hyötysuhdetta mitatessa voidaan luonnollisesti todeta, että mitä korkeampi luku sen parempi.

Yleensä ilmalämpö -ja maalämpöpumppujen SCOP-luvut ovat 4-5 tuntumassa. 

Vaikka SCOP-luku on yksi oleellisimmista tiedoista joita lämpöpumpun valinnassa tulisi ottaa huomioon, tulee myös muihin asioihin kiinnittää huomiota.

Mikäli esim. lämpöpumpun laadussa, takuussa tai melutasossa on moitittavaa, ei pelkkä hyötysuhde välttämättä riitä pelastamaan kokonaisuutta. Näin ollen lämpöpumpun valinnassa tulisi aina kiinnittää huomiota kokonaisuuten.

Yhteenveto

COP ja SCOP -luvut kertovat lämpöpumpun hyötysuhteen ja ovat näin ollen tärkeitä ominaisuuksia joista lämpöpumpun omistajan tulisi olla perillä.

Koska SCOP-luku antaa COP-lukua todenmukaisemman kuvan lämpöpumpun todellista hyötysuhteesta etenkin Suomen olosuhteissa, on suositeltavaa kiinnittää erityisen paljon huomiota SCOP-lukuun esim. kun uuden ilmalämpöpumpun tai maalämpöpumpun valinta tulee ajankohtaiseksi.

Vaikka SCOP-luvun ei tulisi olla ainoa kriteeri valinnalle, eikä luku välttämättä auta ennustamaan omaa tulevaa hyötysuhdetta, on SCOP-luvusta suurta hyötyä muun muassa lämpöpumppu-malleja verratessa.