Käyttöehdot ja Tietosuojaseloste

Käyttöehdot

”Palvelulla” tarkoitetaan tämän verkkosivuston ylläpitäjän, jäljempänä ”Palvelun ylläpitäjän”, tarjoamaa wiher.fi-verkkopalvelua, jossa Palvelun ylläpitäjä välittää tarjouspyyntöjä rekisterissään oleville Palveluntarjoajille. ”Palveluntarjoajalla” tarkoitetaan toimeksiantoja toteuttavaa yritystä ja ”Toimeksiantajalla” tarjouspyynnön laatijaa (yksityinen henkilö tai yritys). ”Käyttäjällä” tarkoitetaan sekä Palvelua käyttävää Palveluntarjoajaa, että Toimeksiantajaa yhdessä tai erikseen riippuen asiayhteydestä.

Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Palvelun Käyttäjiin. Tutustu käyttöehtoihin ennen palvelun käyttöä.

Yleistä

Tarjouspyynnön jättäminen palveluun on ilmaista eikä velvoita palveluiden tilaamiseen. 

Käyttöehtojen hyväksyminen

Toimeksiantajat sitoutuvat Palvelun käyttöehtoihin jättäessään tarjouspyynnön Palveluun. Palveluntarjoajat sitoutuvat Palvelun käyttöehtoihin liittyessään Palveluun.

Henkilötietojen luovutus ja käsittely

Käyttämällä Palvelua, Käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa ja muiden Palvelun keräämien tietojen luovutusta Palvelun ylläpitäjälle, joka puolestaan voi luovuttaa tietoja eteenpäin Palveluntarjoajille. 

Tarjouspyynnöt

Toimeksiantajan tulee jättää Palveluun tarjouspyyntö oikeilla ja todellisilla tiedoilla. Palvelun ylläpitäjällä on oikeus hylätä Käyttäjän tarjouspyyntö, mikäli voidaan epäillä Käyttäjän toimivan tämän vastaisesti. Toimeksiantajan tietoja ei esitetä julkisesti verkkosivuilla. 

Toimeksiannot

Käyttäjät voivat vapaasti sopia keskenään heidän välisensä toimeksiantosopimuksen sisällöstä.

Mikäli jo sovittu toimeksianto ei osapuolten välillä jostain syystä toteudu tai osapuolista jompikumpi ei pitäydy heidän välisessä sopimuksessa, Palvelun ylläpitäjällä ei ole velvollisuutta etsiä Käyttäjälle korvaavaa sopimuskumppania tai korvata tästä aiheutunutta haittaa.

Yleinen vastuunrajoitus

Palvelun ylläpitäjä toimii toimeksiantojen välittäjänä, mutta ei tule itse osapuoleksi Käyttäjien väliseen Palvelun kautta tai avulla syntyneeseen toimeksiantosopimukseen.

Palvelun ylläpitäjä ei myöskään vastaa Käyttäjien Palvelun välityksellä toisilleen antamien tietojen oikeellisuudesta eikä sitoudu mihinkään vastuuseen Käyttäjien keskenään vaihtamien tietojen suhteen. Palvelun ylläpitäjällä ei ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta kontrolloida Palvelun kautta välitettävien toimeksiantojen ja töiden laatua tai laillisuutta eikä sitä, että sovitut toimeksiannot tulevat asianmukaisesti suoritetuksi ja että Toimeksiantaja maksaa toimeksiannon asianmukaisesti.

Palvelun ylläpitäjällä on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen mahdollisten päivitysten vuoksi tai sulkea palvelu halutessaan. Palvelun ylläpitäjä ei ole vastuussa näiden toimenpiteiden tai mahdollisten Palvelun käyttökatkojen tai muiden vastaavien häiriöiden Käyttäjille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.

Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

wiher.fi asiakasrekisteri

Rekisterin ylläpitäjä

LeadMatch Oy

info@leadmatch.fi

Tietojen kerääminen ja käyttö

Tietoja kerätään ensisijaisesti tarjouspyyntölomakkeella osoitteessa wiher.fi. Tietojen keräämisen ensisijaisena perusteena on Palvelun käytön mahdollistaminen.

Tietojen lähde

Rekisterin tiedot saadaan Toimeksiantajalta itseltään, joko suoraan Palvelun tarjouspyyntölomakkeella tai evästeiden avustuksella.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää muun muassa seuraavia asiakastietoja:

Käyttäjän nimi

Käyttäjän sähköpostiosoite

Käyttäjän puhelinnumero

Käyttäjän yrityksen nimi

Käyttäjän yrityksen Y-tunnus

Käyttäjän yrityksen osoite

Tietojen luovuttaminen ulkopuoliselle

Palvelun ylläpitäjä voi luovuttaa tietoja Palveluun liittyneille Palveluntarjoajille. Palvelun ylläpitäjä ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja muille ulkopuoliselle taholle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia tietoihin oikaisua, tulee pyyntö lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle/Palvelun ylläpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Tiedon poistaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 

Evästeet (cookies)

Palvelun käytön seuraamiseksi ja mahdollistamiseksi Käyttäjän selaimelle saatetaan ajoittain asentaa ns. evästeitä (”cookies”). Evästeitä hyödynnetään m.m. Palvelun kävijä- ja latausmäärien seurannassa sekä Palvelun käyttäjien selaintyyppien määrityksessä. Sivusto hyödyntää verkkosivuston käytön analysoimisessa Google Analytics -palvelua. Käyttämällä Sivustoa Käyttäjä antaa suostumuksensa edellä kuvatulla tavalla tapahtuvalle tietojen käsittelylle.